Executarea silită

Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. Constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Executorul judecătoresc are următoarele atribuții:

* Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

* notificarea actelor judiciare și extrajudiciare;

* comunicarea actelor de procedură;

* recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe;

* aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanța judecătorească;

* constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă;

* întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă;

executor arad
Birou Executor Judecatoresc Horia Pasculescu

Activitate din anul 1992

* întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz;

* orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența lui.

Se supun executării silite:

Bunurile care apartin debitorului si care pot fi executate silit sunt bunurile mobiliare, asa cum este cazul autovehiculelor, bunurile imobiliare (apartament, casa, terenuri) sau veniturile. Sumele de bani din conturile de pensii private nu pot fi impozitate si nici banii pentru pensiile facultative.
Sumele de bani din conturile de pensii private nu pot fi impozitate si nici banii pentru pensiile facultative. Alte venituri care pot fi executate doar in limita a jumatate din valoarea totala sunt ajutoarele pentru incapacitate de munca, ajutorul de somaj, compensatiile pe care le primesc angajatii in cazul desfacerii contractului individual de munca.

Alte venituri care pot fi executate doar in limita a jumatate din valoarea totala sunt ajutoarele pentru incapacitate de munca, ajutorul de somaj, compensatiile pe care le primesc angajatii in cazul desfacerii contractului individual de munca.

Biroul Executor Judecatoresc Horia Pasculescu este membru al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe Langa Curtea de Apel Timisoara
executor arad
Blv. G-ral Vasile Milea
Nr.41, Ap.2

Bunuri care nu se supun executării silite:

Bunuri de uz casnic sau personal care sunt indispensabile traiului de zi cu zi sau alte obiecte de cult

obiecte necesare persoanelor cu handicap sau cele pentru ingrijirea persoanelor bolnave
alimentele necesare pentru o perioada de trei luni (in cazul in care debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura)

combustibilul necesar pentru trei luni de iarna

fotografiile, scrisorile si tablourile personale, precum si alte venituri care nu pot fi executate silit prin lege