Birou Executor Judecatoresc Horia Pasculescu

O echipa profesionista va sta la dispozitie

executor pasculescu
Dura lex sed lex

Ce oferim

Experienta in domeniu dobandita in cei aproape 30 de ani de activitate, începând din anul 1992

Respectarea legilor, onoare, probitate, confidentialitate, eficacitate si perseverenta

Corectitudine si integritate morala. Organizarea riguroasa a activitatii

Solicita consultanta

Executorul judecatoresc asigura transparenta activitatii sale in relatiile cu clientul de care este angajat, precum si cu tertele persoane, sub rezerva respectarii obligatiei de confidentialitate

executor arad

Atributii

Activitatea unui birou al executorilor judecatoresti consta in:

- Evacuari
- Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
- Vizitarea minorului
- Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

- Urmarirea mobiliara a creantelor
- Urmarirea imobiliara a creantelor.

Punerea in executare a dispozitiilor Dispozitii cu caracter civil din titlurile executorii. Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare. Comunicarea actelor de procedura.

- procese verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri Procese - verbale de oferta reala.

Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.